Vad är Roller derby?

Roller derby är en fullkonstaktsport som utövas på rullskridskor. Sporten går ut på att utövarna, uppdelade i två lag, kör på en oval inomhusbana och poäng delas ut till en spelare som kör förbi varje medlem av motståndarlaget. Laget med flest poäng vid matchens slut har vunnit.

 

Så här går en match till

En match (kallas en bout) varar i sammanlagt 60 minuter och är indelad i två 30-minutersperioder. Perioderna är i sin tur indelade i flera jams som kan vara i max tå minuter med 30 sekunder mellan.

 

Laget består av spelare som är indelade i en pivot blocker (har en rand på hjälmen), tre blockers och en jammer (har en stjärna på hjälmen)

 

Varje jam börjar med att blockers startar i klunga (kallat pack) efter en visselsignal från domaren, med pivot blockern främst. När klungan nått startlinjen blåser domaren två signaler och de båda jammersarna får starta.

 

Jammerns första uppgift är att försöka tränga sig genom motståndarnas lag.

 

Blockers uppgift är att försöka hjälpa fram sin egen jammer genom motståndarklugnan samt föhindra motståndarens jammer att ta sig igenom. Detta får göras genom tacklingar enligt vissa regler. Den jammer som först lyckas ta sig förbi motståndarnas blockers kallas lead jammer och har rätt att när som helst avbryta jammen genom att placera sin händer på höfterna.

 

De båda jammers ska nu snabbt köra ikapp klungan igen varefter poängräkningen börjar. Jammern ska nu försöka ta sig förbi så många motståndarblockers som möjligt.

 

Varje regelenligt omkörd motståndarblocker ger en poäng. När lead jammerna markerar med händerna på höfterna eller när två minuter gått, är jammen slut.

 

Fakta om Roller derby

Sporten är av amerikanskt ursprung och har en historia som sträcker sig nästan hundra år bakåt i tiden.  Höjdpunkterna kan betraktas som tidigt 1970-tal. 1972 sattes ett publikrekord på över 50 000 åskådare som såg matchen mellan Chicago Midwest pioneers och Los Angeles Thunderbirds, tittarsiffror för TV-sända tävlingar i USA kunde under samma period nå 15 miljoner.

 

Under de senaste fem-tio åren har sporten gjort comeback världen över. Det är forfarande bara i USA som roller derby har nått status som en riktig publiksport med arenor specialbyggda för ändamålet.

 

Det existerar lag med manliga åkare, mixade lag, men sporten består framför allt av kvinnliga spelare.

 

-

 

Texten är hämtad från Svenska Skridskoförbundets hemsida

 

Riksidrottsförbundet Svenska Skridskoförbundet
Vill du sponsra föreningen eller laget?
Mejla oss på info@umearollerderby.se

© 2024 3DG Webbpartner
Information om cookies